ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η SoftComm είναι μία εταιρεία πληροφορικής με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Ειδικευόμαστε στις εγκαταστάσεις δικτύων τοπικών και απομακρυσμένων, εγκαταστάσεις server και εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, σκοπός της εταιρείας μας είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ώστε να καλύψουμε πλήρως με τις εξειδικευμένες λύσεις μας τις πιο δύσκολες και ιδιαίτερες υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η σωστή εγκατάσταση & υποδομή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί τη βασική δομή λειτουργίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σας προσφέρουμε εγκαταστάσεις & υλοποιήσεις:

  • ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗΣ BACKUP
  • ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SERVER-CLIENT
  • ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ