ΔΙΚΤΥΑ

Η εξάπλωση της δικτυωμένης οικονομίας έχει επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι ολοκληρωμένες λύσεις της SoftComm για το τοπικό ή το απομακρυσμένο δίκτυο της επιχείρησής σας, δίνει τη δυνατότητα εξάπλωσης και επέκτασης των καθημερινών δραστηριοτήτων των εργαζομένων χωρίς κανένα απολύτως γεωγραφικό όριο.

Οι ομάδες εργασίας δεν ορίζονται πλέον τόσο από τον τόπο στον οποίο δουλεύουν αλλά από την αποδοτικότητά τους στο έργο με το οποίο ασχολούνται. Οι απομακρυσμένοι χρήστες του δικτύου των επιχειρήσεων, όπως πωλητές ή εξωτερικοί συνεργάτες απαιτούν πλέον πρόσβαση στους πόρους του δικτύου της επιχείρησης. Ακόμα ολόκληρα διαφορετικά υποκαταστήματα μπορούν και επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο αδιάλειπτα.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η σωστή εγκατάσταση & παραμετροποίηση του τοπικού ή του απομακρυσμένου δικτύου της επιχείρησης προσφέρει πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση όπως:

  • ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ